Püskürtmeli Dondurarak Kurutma Methodunun Matematiksel Modellemesi


Öğrenci: Deniz Uğurlu

Danışman: Hasan Sadıkoğlu