Erzincan Tulum Peynirinden Laktik Asit Bakterilerinin izolasyonu, mokelüler metotlarla tanımlanması ve ekzopolisakkarit(EPS) üretim potansiyellerinin genetik olarak belirlenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum:

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Hümeyra İspirli

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): A Arslaner

Eş Danışman: Enes Dertli