Örtülü olarak tanımlanmış özelliklere dayalı ve ontoloji destekli düşünce madenciliğine bir yaklaşım


Öğrenci: Derviş Kanbur

Danışman: Mehmet Sıddık Aktaş