Erken Cumhuriyet Döneminde dinin merkezileşmesine bir örnek: Cuma hutbeleri


Öğrenci: NURETTİN ÜRÜN

Danışman: Elçin Macar

The Friday Sermons: A Case for centralisation of the Religion in Early Republican Period