Erken Cumhuriyet Döneminde dinin merkezileşmesine bir örnek: Cuma hutbeleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: NURETTİN ÜRÜN

Danışman: Elçin Macar

Özet:

The Friday Sermons: A Case for centralisation of the Religion in Early Republican Period