KOBALT FERRİT TEMELLİ NANOKOMPOZİTLERİN ELEKTRİK VE MANYETİK ÖZELLİKLERİ


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Türkiye

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: VOLKAN KURT

Danışman: Banu Süngü Mısırlıoğlu