Antalya Aksu bölgesi tarım alanlarında expert sınıflandırma yöntemi ile arazi kullanımının belirlenmesi


Öğrenci: ÇAĞDAŞ KUŞÇU

Danışman: Bülent Bayram