Doğrusal katılaştırılmış çinko-alüminyum esaslı üçlü ötektik alaşımların yapı parametreleri ile mekanik ve elektriksel özelliklerinin katılaştırma hızına bağlılıklarının incelenmesi


Öğrenci: Yasin KARAMAZI

Danışman: Necmettin Maraşlı