Radar uydu görüntüleri ile deniz yüzeyindeki petrol kirliliğinin tespit edilmesi ve analizi


Öğrenci: BURCU ÖZSOY ÇİÇEK

Danışman: Bülent Bayram