Anaerobik ve Aerobik Membran Biyoreaktörlerle (MBR) Tekstil Endüstrisi Atıksularının Arıtımı ve Su Geri Kazanımı


Öğrenci: Adem Yurtsever

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Özer ÇINAR