Kurumsal Sürdürülebilirlik ile İnovasyon ve Finansal Performans İlişkisi: Borsa İstanbul'da İşlem Gören Şirketler Üzerinde Bir Uygulama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: TALHA MENEKŞE

Danışman: Özlem Kutlu Furtuna