Kentsel koruma alanlarındaki yasal ve kurumsal değişikliklerin tarihi çevreye etkisi – Karaköy Perşembe Pazarı bölgesi örneği


Öğrenci: Mahfuz Aktaş

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Elif ÖRNEK ÖZDEN