Senkron Relüktans Motorda Moment Dalgalanmasının Azaltılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Müh.Bölümü, Türkiye

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: BURAK SOLAK

Danışman: Yasemin Öner