FOTOKATALİZÖR ÖZELLİK GÖSTEREN YENİ FTALOSİYANİN- TİTANYUMDİOKSİT NANOKOMPOZİTLER


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Seher Neccaroğlu Işık

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülşah Gümrükçü Köse

Eş Danışman: Oğuzhan Avcıata