Dereceli hassas döküm kalıplarında segregasyon oluşumunun incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: KEREM ALTUĞ GÜLER

Danışman: Mustafa Çiğdem