Edebiyat sosyolojisi bağlamında Emrah Serbes'in eserlerinde erkeklik olgusu


Öğrenci: ASLI COŞKUN

Danışman: Setenay Nil Doğan