Landsat ETM verisi kullanılarak arazi örtüsünün expert sistem yöntemiyle sınıflandırılması


Öğrenci: OĞUZHAN KAHYA

Danışman: Bülent Bayram