Feature extraction methodology for provenance data using SNA metrics


Öğrenci: Mehmet Güngören

Danışman: Mehmet Sıddık Aktaş