Okul Yöneticileri ile Öğretmenlerin Stres Düzeylerinin Karşılaştırılması,


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Reyhan Kalkan

Danışman: Süleyman Doğan