Peyzajın tarihsel gelişiminin Beykoz ilçesi örneğinde irdelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: GAMZE PİRGAİP

Danışman: Tülay Erbesler