İstanbul'daki Alışveriş Merkezleri BazındaTüketici Davranış Modellerinin Açıklayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi İle değerlendirilmesi


Öğrenci: Enes İlyas Kansız

Danışman: Doğan Yıldız