Sıvı kristallerde faz geçişlerinin dielektrik spektroskopi yöntemi ile incelenmesi


Öğrenci: ALPTEKİN YILDIZ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mustafa Okutan

Eş Danışman: Nimet Yılmaz Canlı

Özet:

Bu tez çalışmasında, sıvı kristal faza sahip farklı moleküllerin, faz geçiş sıcaklıklarını kapsayacak aralıkta, sıcaklığa ve frekansa bağlı dielektrik ölçümleri alınmıştır. Yapılan ölçümler ile, sıvı kristallere ait, kompleks dielektrik sabitinin reel ve sanal kısımları, dielektrik rahatlama mekanizmaları, Cole-Cole eğrileri ve davranışları, iletkenlik mekanizmaları ve seçili frekanslarda aktivasyon enerjileri tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında, çubuk şekilli yaygın bir geometriyle, Smektik A ve C fazlarına sahip iki sıvı kristale ek olarak, günümüzde oldukça geniş bir çalışma sahası bulunan, bükülmüş-çekirdek veya diğer ismiyle muz-şekilli geometriye sahip, koyu faz (dark conglomerate) sergileyen iki sıvı kristal daha olmak üzere, toplamda 4 farklı sıvı kristal molekül analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar ile, sıvı kristallerin sahip oldukları farklı fazlara ait, faz geçiş sıcaklıklarının tayin edilmesinde, dielektrik spektroskopinin oldukça etkili bir araç olduğu kanıtlanmış, buna ek olarak da, alanlarında özgün olan bu sıvı kristallere ait dielektrik analizler literatüre kazandırılmıştır.