Polimerik Nanokompozit Membranların Hazırlanması ve CO2/CH4 Ayırma Performanslarının İncelenmesi


Öğrenci: Dilek Dalgakıran

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Sennur DENİZ