İkili Saydam Organik Alaşımların Katı-Sıvı Arayüzey Enerjilerinin Ölçümü


Öğrenci: Uğur BÖYÜK

Danışman: Necmettin Maraşlı