Farklı kaynaklardan izole edilen Laktik Asit Bakterilerinin fonksiyonel özelliklerinin Belirlenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum:

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Fatmanur Demirbaş

Danışman: Enes Dertli