REPRESENTATION OF WOMEN IN A TURKISH MAGAZINE, TÜRK KADINI (TURKISH WOMEN), 1966-1973


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan ve Toplum Bilimleri, Türkiye

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: Işıl Dönümcü

Danışman: Nalan Turna