Değiştirilmiş Vlasov Modelini Kullanarak Elastik Zemine Oturan Kirişlerin Serbest Titreşim Analizi


Öğrenci: Korhan Özgan

Danışman: Yusuf Ayvaz