BAZALT KATKILI POLİANİLİNİN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN KARAKTERİZASYONU


Öğrenci: MEHMET AKİF YILMAZ

Danışman: Mustafa Okutan

Özet:

Bazalt, lav akıntıları yayılımı sonucu oluşup doğada sıkça bulunmaktadır. Yapısında yüksek oranda demir ve magnezyum olup, yüksek basınca dayanıklı, dielektrik ve ferromanyetik özellikleri içeren volkanik kayaç türüdür. Polianilin (PANI) ise iletken polimer ailesinden bir polimer olup yarıiletken malzeme özelliği göstermektedir. Bu çalışma kapsamında yarıiletken polimer olan polianilin emeraldine ile KYZ13 kodlu bazalt toz örneği ile karışım hazırlandı. PANI ile KYZ13 örnekleri eleklerden geçirilerek tane boyutlarında homojenlik sağlandı. PANI ile KYZ 13 tozları farklı oranlarda ağırlıkça katkı yapılarak tek eksenli pres cihazında PANI ve PANI ile farklı oranlarda karıştırılan KYZ13 tozları pelet haline getirildi. Elde edilen PANI ve PANI ile farklı oranlarda karıştırılan KYZ13 peletleri dielektrik ve empedans özelliklerinin incelenmesi için empedans spektroskopisi kullanılmıştır. Ölçümler frekansa ve sıcaklığa bağlı olarak yapılmış olup; elde edilen örneklerin dielektrik parametrelerine bağlı reel ve sanal dielektrik sabitleri, dielektrik kayıplar, dielektrik güç, Cole-Cole davranışı, elektriksel modulus, soğurma katsayıları, durulma zamanları ve iletkenlik mekanizmaları incelenmiştir.