Tavsiye Sisteminde Sıralama ve Sınıf Kümeleme için Bilişsel Karşılaştırmalar Esaslı Bir Metot Önerisi ve Kitap Seçim Problemine Uygulanması


Öğrenci: SEYİT HAMZA ÇAVGA

Danışman: İhsan Kaya