Tavsiye Sisteminde Sıralama ve Sınıf Kümeleme için Bilişsel Karşılaştırmalar Esaslı Bir Metot Önerisi ve Kitap Seçim Problemine Uygulanması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: SEYİT HAMZA ÇAVGA

Danışman: İhsan Kaya