20. yüzyıl ve sonrası toplumsal değişimlerin sanattaki yansımaları


Tezin Türü: Sanatta Yeterlik

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MEHMET REMZİ DEMİREL

Danışman: Lütfü Kaplanoğlu