Çağdaş Türk Resim Sanatında Mistik Semboller ve Semiyolojik Analizleri


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: Rasim SOYLU

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mehmet Emin KAHRAMAN