Mac Williams identity of complete M-spotty Rosenbloom-Tsfasman weight enumerators


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: TARIK ARABACI

Danışman: Emre Kolotoğlu