Ortofoto haritalardan ağaç türlerinin otomatik olarak bölütlenmesi


Öğrenci: AKHTAR JAMIL

Danışman: Bülent Bayram