Değiştirilmiş Vlasov Modelini Kullanarak Elastik Zemine Oturan Plakların Serbest Titreşim Analizi


Öğrenci: Celal Burak Oğuzhan

Danışman: Yusuf Ayvaz