Dışmerkez Eğik Elemanlarla Rijitleştirilmiş Çerçeve Sistem Yapıların Deprem Davranışlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi


Öğrenci: Hilal Öztürk

Danışman: Yusuf Ayvaz