İki Yönde Eğrisel Yapıya Sahip Kalın Dikdörtgen Plağın Gerilme Analizine Ait Matematik Modelinin SEY ile İncelenmesi


Öğrenci: Nurdan TOKATLI

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Elif TARIM

Eş Danışman: Işım DEMİRİZ