Esnek alttaban üzerine büyütülen organik alan etkili transistörler ve elektriksel karakterizasyonları


Öğrenci: HASAN TÜRKAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Sait Eren San

Eş Danışman: Mustafa Okutan

Özet:

Yeni nesil esnek organik elektronik teknolojilerinin öncüsü, organik alan etkili transistörler (OFET) dir. Günümüzde kullanım alanları da gittikçe artmaktadır. Mesela; akıllı pikseller, radyo frekansı ile tanımlama etiketleri, elektronik kartlar için sürücüler ve düz panel ekranların sürücü devreleri gibi ucuz maliyetli elektronik uygulamaları için büyük potansiyele sahiptirler. Klasik alan etkili transistörlerde aktif katman olarak silisyum ve germanyum gibi inorganik yarıiletken malzemeler kullanılırken, OFET'lerde organik yarıiletken malzemeler kullanılır. rr-P3HT polimeri, çözelti bazlı kaplanabilmesi ve düşük maliyetli olmasından dolayı çok kullanılan bir organik yarıiletkendir. Yaptığımız bu tez çalışmasında, ITO kaplı pet alt taban üzerinde esnek organik alan etkili transistörler başarıyla üretilmiş ve I-V karekterizasyon eğrileri elde edilmiştir. Bu eğriler değerlendirilerek üretilen esnek OFET'i karakterize eden eşik voltajı, akım açık/kapalı oranı ve yük-taşıyıcı mobilitesi gibi parametreler hesaplanmıştır. Bu karakterizasyon işlemlerinin tümü Keithley 4200SCS cihazı ile yapılmıştır.