Sıfır Atık Yaklaşımı Odaklı Evsel Katı Atık Kaynakta Ayırma Yönetim Alternatiflerinin Beşiktaş İlçesi Özelinde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)Destekli Araştırılması


Öğrenci: GülSümeyra AKÇAYHAN

Danışman: Ömer Apaydın

ZW