Açık hava oyunlarının ilkokul öğrencilerinin akademik başarısına etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ZEHRA KAPLAN

Danışman: Mustafa Yeşilyurt