Ontoloji ve durumsal tabanlı çıkarsamaya dayalı işbirlikçi tavsiye yöntemi


Öğrenci: Zafer Düzen

Danışman: Mehmet Sıddık Aktaş