Kars kaşarının mikrobiyal forasının ön olgunlaştırma periyodu boyunca değişimi ve gelişimi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Bayburt Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: AYŞE YUVAŞEN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Emine Macit

Eş Danışman: Enes Dertli