Alkid Reçine Nanokompozitlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu


Öğrenci: Alican Güler

Danışman: Sennur Deniz