Döküm ve homojenizasyon uygulamasının Al-%1,O Mg alaşımında sıcak çalışabilirliğe etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1994

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ÖZKAN KÖLE

Danışman: Mustafa Çiğdem