Su kıyılarının ekolojik açıdan değerlendirilmesi ve restorasyonu


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: BAHRİYE KUŞAK

Danışman: Tülay Erbesler