Kemik tümörlerinin bilgisayarlı tomografi görüntülerinden otomatik bölütlenmesi: Kalkaneus kemiği örneği


Öğrenci: HATİCE ÇATAL REİS

Danışman: Bülent Bayram