Ni-CR ve Co-Cr esaslı dental alaşımlar ve hassaS dökümü


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2004

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ÖZER YILMAZ

Danışman: Mustafa Çiğdem