Alüminyum yassı ürün sektöründe toplam kalite yönetimi ve bir uygulama örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2001

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MAHİR YILDIRIM

Danışman: Mustafa Çiğdem