Plasmodium falciparum'da laktat dehidrogenaz enziminin aktif bölge halkası amino asitlerinin site-directed mutagenez çalışmaları ile analizi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2004

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: VENHAR ÇELİK

Danışman: Dilek Balık