Bi-Cd ve Zn-Mg Ötektik Alaşımlarında Katı-Sıvı Ara yüzey Enerjileri


Öğrenci: Mustafa EROL

Danışman: Necmettin Maraşlı