Bazı Non-Lineer Sınırdeğer Problemlerinin FEM İle İncelenmesi ((İkinci Danışman)


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1999

Öğrenci: Selmahan SELİM

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Nazmiye YAHNİOĞLU