Kontrollü doğrusal katılaştırılmış alüminyum içerikli çoklu ötektik alaşımların yapı parametreleri ile mekanik, termal ve elektriksel özelliklerinin katılaştırma hızına bağlılıklarının incelenmesi


Öğrenci: Ümit BAYRAM

Danışman: Necmettin Maraşlı